De badmintonvereniging S.V. Meteoor hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar leden. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met je persoonsgegevens.

De bij inschrijving van lidmaatschap verkregen persoonsgegevens zijn:

 • Naam
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Adres
  • Straatnaam
  • Huisnummer
  • Postcode
  • Plaatsnaam
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geboortedatum
 • Datum van inschrijving
 • Lidmaatschapsnummers NBB

Deze gegevens worden beheerd door de ledenadministrateur en zijn alleen door de ledenadministrateur, penningmeester en secretaris in te zien. Daarnaast zijn deze gegevens inclusief een profielfoto bekend bij de NBB.

Voor onderlinge contacten tussen leden zijn na toestemming van het betreffende lid een beperkt aantal persoonsgegevens beschikbaar, zijnde: Naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mailadres. Deze gegevens zijn alleen op papier aan de leden verstrekt. Voor communicatie naar jeugdleden jonger dan 16 jaar worden de persoonsgegevens van de ouder(s) toegepast.

Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt met uitzondering van noodzakelijke gegevens voor de externe trainer zijnde naam en telefoonnummer.

Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen op de computer van de ledenadministrateur. Deze computer is alleen toegankelijk met wachtwoord en is voorzien van beveiligingssoftware. Regelmatig wordt een back-up gemaakt van de persoonsgegevens.

Op de website van de vereniging zijn van de bestuursleden alleen naam telefoonnummer en e-mailadres vermeld.

Alle leden hebben het recht op inzage, correctie of verwijdering van (een deel) van de eigen persoonsgegevens, die ook door andere leden kunnen worden ingezien t.b.v. de onderlinge communicatie.

Als je een klacht hebt over de verwerking van persoonsgegevens, dan vragen we je met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij opzegging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens na 2 jaar vernietigd; behoudens de wettelijke fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor relevante zaken.

Als iemand een kwetsbaarheid in onze systemen ontdekt, dan verzoeken we om die aan ons door te geven, zodat we de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen kunnen verbeteren.

Veendam, 25 maart 2018.