Lid worden?

Lid worden van de badmintonclub SV Meteoor gaat heel eenvoudig:

  • Bezoek de Club op de voor jou geldende speeltijden.
  • Neem alvast je speelkleding en sportschoenen mee. Een racket is niet meteen nodig, want die kun je tijdelijk van de vereniging lenen. Shuttles zijn altijd in de zaal.
  • Gedurende 2 weken kun je vrijblijvend meedoen aan de jeugdtrainingen of spelen op de recreantenavond. Op de club ontvang je de nodige informatie, zodat je rustig kunt nadenken of je Meteoorlid wil worden. En waarom zou dat niet het geval zijn!
Opzeggen Lidmaatschap?

Het verenigingsjaar van SV Meteoor loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. Opzeggingen dienen 6 weken voor aanvang van een nieuw verenigingsjaar plaats te vinden (dus vóór 15 mei).

Opzeggingen kunnen schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven aan het secretariaat. Het secretariaat zal altijd een bevestiging van de opzegging sturen; zonder deze bevestiging is uw afmelding niet geldig. Het adres waar je de opzegging naartoe kan sturen is:

SV Meteoor
Rensel 55
9642 KL, Veendam

Je kunt de opzegging ook mailen naar secretaris@svmeteoor.nl.
Mondelinge opzeggingen bij bestuursleden of trainers zijn niet geldig. Bij niet tijdig opzeggen zal het lidmaatschap stilzwijgend met één jaar worden verlengd.