Voor het lidmaatschap zijn de volgende kosten verschuldigd: 

 

Junioren t/m 17 jaar

Senioren

Entreegeld (eenmalig)

€ 15,-

€ 15,-

Verenigingscontributie 

€ 115,-

€ 145,-

Bondsbijdrage 

€ 17,40

€ 17.40

 

 Competitie

Junioren competitie

Senioren competitie

  

Competitiebijdrage (als je competitie speelt)

Speel je DDW

Doe je mee in de seniorencompetitie

Mannencompetitie

€ 60,-

€ 70,-

€ 70,-

€ 80,- 

Verentoeslag voor spelers die competitie spelen met veren shuttles

€ 50,-

€ 50,-

 

De vereniging kent een reductieregeling voor gezinnen en samenwonenden. Deze bedraagt 10 tot 30% korting, afhankelijk van het aantal gezinsleden dat lid is.

Wanneer je na het lezen van bovenstaande besluit lid te worden van SV Meteoor, dan gelden de volgende regels:

Het lidmaatschap kan ingaan op iedere eerste dag van de maand maar alleen eindigen op 30 juni. Het verenigingsjaar loopt n.l. van 1 juli t/m 30 juni van het volgende jaar.

Opzeggen van het lidmaatschap dient 6 weken voor het verlopen van het verenigingsjaar (dus voor 15 mei) schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij het secretariaat en is alleen geldig wanneer een bevestiging per brief of e-mail is ontvangen.

De contributie is bij vooruitbetaling verschuldigd.

Deze regels zijn afgeleid uit de statuten van de vereniging. Deze zijn ter inzage verkrijgbaar bij het secretariaat.